Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Linki: REGULAMIN

ART PASSION FESTIVAL
REGULAMIN
ART PASSION FESTIVAL
I ZAGŁĘBIOWSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI


CEL FESTIWALU

* Prezentacja dorobku artystycznego środowiska twórców bezpośrednio i pośrednio związanych z Zagłębiem Dąbrowskim .

* Wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem idei integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce.

* Integracja środowiska artystycznego Zagłębia Dąbrowskiego oraz miast i gmin partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

* Inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą społeczności lokalnych, w szczególności w miastach i gminach partnerskich Zagłębia Dąbrowskiego.

* Wykreowanie stałej zagłębiowskiej przestrzeni artystycznej do konfrontacji sztuki artystów krajowych i zagranicznych zdefiniowanej w kategoriach festiwalowych.

INFORMACJA OGÓLNA

Festiwal adresowany jest do wszystkich twórców nieprofesjonalnych z całego kraju oraz z zagranicy. Festiwal ma charakter otwarty. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat. Tematyka prac dowolna.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

I. Organizator:
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie , www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

II. Kurator Festiwalu:
Powoływany każdorazowo przez Organizatora

III. Termin Festiwalu od 23.06.2013 do 31.07.2013
Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się 26 czerwca 2013 roku o godz. 1100 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia, 41-219 Sosnowiec , ul. Braci Mieroszewskich 124. Prezentacja prac w CTK do 28 czerwca 2013 roku.
Po tym terminie prace będą prezentowane w czterech miastach Zagłębia:
- Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15; 42-500 Będzin
- Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 69,
41-300 Dąbrowa Górnicza
- Muzeum SATURN w Czeladzi, ul. Dehnelów 10; 41-250 Czeladź
- Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12; 41-205 Sosnowiec

IV. Kategorie Festiwalu:

1. Malarstwo.
2. Haft artystyczny w formie obrazów
3. Fotografia artystyczna
4. Rzeźba.
Maksymalny rozmiar dla prac wymienionych w punktach 1,2,3 - wymiar dłuższego boku nie może przekraczać 110 cm łącznie z ramą. Dla rzeźby - wymiar podstawy nie może przekraczać 50 cm x 50 cm
Na Festiwal można zgłosić do 5 prac.

V. Dane szczegółowe

1. Nadsyłanie plików zdjęć prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300dpi, CMYK wraz z pełnym opisem prac : autor, tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena.
Pliki należy wysłać w terminie od 15.03.2013 roku do 30.04.2013 roku na adres e-mailowy : artpassionfestival@wp.pl
Prace nadsyłać można także drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczać osobiście na adres Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin. Przekazane materiały nie będą zwracane.

2. Organizator dokona kwalifikacji prac w terminie do 15.05.2013 na podstawie otrzymanych kompletnych zgłoszeń.

3. Lista prac zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej festiwalu w dniu 15 maja 2013 roku : www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

4. Zakwalifikowane prace należy nadesłać drogą pocztowa lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego ul. Małachowskiego 29, 42-500 Będzin w terminie do 31 .05.2013,

- Na odwrocie każdej z prac wymienionych w punktach 1,2,3 oraz przy rzeźbie należy umieścić w sposób trwały metryczkę, zawierającą następujące dane: autor, tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena. Wzór metryczki do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org
- W przesyłce z pracami należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA. Wzór KARTY ZGŁOSZENIA do pobrania na stronie internetowej Festiwalu: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

- Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiające wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu.

5. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego. Organizator zobowiązuje się do przekazywania zdjęć obrazów wraz informacją o autorach.
7. Festiwalowi towarzyszyć będzie katalog, w którym zostaną zamieszczone prace wybrane przez Organizatora.
8. Prace należy odebrać w terminie od 1.08.2013 do 31.08.2013 roku. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora. Prace przysłane drogą pocztową zostaną odesłane na koszt autora do 31.08.2013 roku.

VI. Jury

Do Jury Organizatorzy powołują artystów malarzy i krytyków sztuki. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
VII. Nagrody Festiwalu : Grand Prix Art Passion Festival w każdej kategorii.

VIII. Postanowienia końcowe
- Wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
- REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA ,METRYCZKA do pobrania na stronie festiwalowej
- Zgłoszenia oraz prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

IX. Kontakt:

e-mail: artpassionfestival@wp.pl
strona: www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org


telefony:
w języku polskim:
- Teresa Orłowska +48 795 422 561
- Andrzej Musiał +48 696 173 270
- Teresa Wiekiera +48 602 591 214
- Irena Wiltosińska +48 606 899 664
W języku angielskim:
- Magdalena Mike +48 602 502 478
Data dodania: 17/04/2013 08:56 Wizyt: 1516
Wygenerowano w sekund: 0.03
8,549,382 unikalnych wizyt