Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Konferencja naukowa "Koloryt Twórczej Pasji"

FILM

 

 

KOLORYT TWÓRCZEJ PASJI -KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI TRZYDZIESTOLECIA STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

6. 05. 2014 roku odbyła się w Wyższej Szkole Humanitas konferencja naukowa ,,Koloryt twórczej pasji” z okazji trzydziestolecie działalności Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Konferencja miała za zadanie upamiętnienie obchodów jubileuszu STKZD, a planowane w tym roku wydanie monografii, dotyczącej działalności STKZD na przestrzeni 30 lat (tzn. okresu 1984 – 2014) będzie stanowiło podsumowanie: dorobku twórców, ich działań artystycznych, społecznych, organizacyjnych na rzecz: kultury, sztuki, nauki, edukacji w Zagłębiu                                  i w okolicy.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego oraz Uniwersytet Rodzinny Wyższej Szkoły Humanitas, prowadzony przez  dr Agnieszkę Kulik-Jęsiek.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonały: pani prodziekan WS Humanitas mgr Maja Chyży-Dudek, która pogratulowała Stowarzyszeniu jego jubileuszu oraz pani prezes STKZD – Teresa Orłowska, która omówiła, jaką rolę odgrywa Stowarzyszenie w Zagłębiu.

Gość honorowy konferencji - pan prezydent Sosnowca - Kazimierz Górski   pogratulował STKZD osiągnięć w dziedzinie: literatury, malarstwa, rzeźby, fotografii, nagród i wyróżnień  w konkursach regionalnych i ogólnopolskich  oraz odniósł się do kulturotwórczej roli stowarzyszenia na przestrzeni dziejów. Także pani wiceprezydent Sosnowca – Agnieszka Czechowska-Kopeć podkreśliła rangę działań członków Stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego, ich wkład w działania charytatywne, akcje społeczne, spotkania z kulturą i sztuką w różnych  ośrodkach, szkołach, domach kultury w Zagłębiu i na Śląsku. Z kolei były prezydent Dąbrowy Górniczej- Jerzy Talkowski naszkicował zebranym, jak tworzone było Stowarzyszenie, jakie były jego początki, gdyż sam uczestniczył w działaniach, które inicjowały ,,pierwsze kroki” Stowarzyszenia.

Zaprezentowane w ramach konferencji: referaty, szkice, omówienia, komunikaty, mieszczą się w obszarze następujących bloków tematycznych:

 1. STKZD na przestrzeni dziejów - od historii do kultury.

2. Sylwetki twórców STKZD na przestrzeni 30 lat. OD ANALIZY DO SYNTEZY TWÓRCZOŚCI.

3. STKZD a Zagłębie Dąbrowskie. TRADYCJA- DZIEJE- OBYCZAJE- INSPIRACJE.

4. Analiza i interpretacja dzieł literackich twórców STKZD.

5. Analiza i interpretacja dzieł plastycznych twórców STKZD.

6. Kluczowe motywy i wątki poodejmowane w twórczości członków Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie i twórcy przez pryzmat informacji medialnych.

Konferencję, w której wzięło udział ponad 75 osób, prowadziły: dr Agnieszka Kulik-Jęsiek i mgr Jolanta Placzyńska. Wykłady konferencyjne rozpoczęła pani Anna Polewiak, która w swym szkicu historycznym zaprezentowała  Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego na przestrzeni dziejów. Kształtowanie się na przestrzeni historii różnorodnych odłamów sekcji Literackiej STKZD i wybrane sylwetki twórcze literatów STKZD  naszkicowała w swym wystąpieniu Agnieszka Kulik-Jęsiek, mówiąc o twórczości: Aleksandry Bekus, Zofii Cencek, Krystyny Borkowskiej, Barbary Marzec, Bogumiły Szrepfer, pokazując wielość ich literackich i artystycznych  peregrynacji, a pan Bogdan Dworak zaprezentował wybranych twórców matecznika  kultury literackiej w Zagłębiu, którzy obecnie są autorytetami w dziedzinie literatury, otrzymują prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a swe działania artystyczne rozpoczynali w Zagłębiu. Szkic monograficzny o twórczości Krzysztofa Zięcika zaprezentowały: Agnieszka Niewiara i Agnieszka Kulik-Jęsiek, podkreślając bogatą paletę twórczych inspiracji autora i jego wszechstronność w dziedzinie literatury i sztuk plastycznych.. Ciekawe sylwetki twórcze artystów STKZD omówiła także Barbara Marzec, przywołując postacie: Stefana Nowotki, Celiny Bochen, Zdzisławy Gwiazdy, Januarego Dudy, Czesława Włoska, Marii Golanki, pokazując ich twórczą pasję i charyzmę działaczy i animatorów kultury. O spotkaniach członków STKZD w Kawiarni Literackiej w Dąbrowie Górniczej i o ich wkładzie w tworzenie ,,Raptularza Kulturalnego” oraz o nowym przedsięwzięciu Uniwersytetu Rodzinnego WS Humanitas - ,,Klubie Literacko-Artystycznym” barwnie opowiadała była pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej –Krystyna Kozdroń.  Nie zabrakło także cennych refleksji dziennikarskich Jadwigi Krzeszowiec o wkładzie twórców STKZD w tworzenie artystycznego ducha i literacko-kulturalnych rubryk  w ,,Wiadomościach Zagłębia'' oraz  Tomasza Kostro na temat artystów STKZD, którzy zamieszczali swe teksty poetyckie, prozatorskie, szkice o kulturze, sztuce, poezji oraz zdjęcia swych prac malarskich, fotografii, rzeźb w  ,,Kurierze Literackim” i ,,SOSN-Arcie”. Natomiast  malarskie pasje i inspiracje artystów STKZD omówiła Jolanta Placzyńska na podstawie prezentacji Eweliny Sobczyk - Podleszańskiej, mówiąc m.in. o: Irenie Wiltosińskiej, Henryce Orzeł, Adamie Śmietanie, Mirosławie Lipskim, Teresie Wiekierze, Wiesławie Michalskiej, Joannie Kufel. Sylwetki i formy twórczej ekspresji, sięgania po tematykę swych dzieł członków Sekcji Fotograficznej barwnie opisała Małgorzata Malinowska, analizując prace: Andrzeja Musiała, Wojciecha Skórki, Barbary Marzec, Piotra Łatachy, Karoliny Duszy, Ryszarda Ruszkiewicza, Patryka Majerczyka, Tomasza Malkowskiego, Roberta Gałuszki, Moniki Gruszewicz i Mariusza Religi. Nie zabrakło także cennych refleksji Teresy Orłowskiej na temat działań na niwie artystycznej Sekcji hafciarskiej STKZD i Bożeny Związek o coraz prężniej działająi tworzących twórcach w Sekcji wokalno-muzycznej STKZD. Całości artystycznych doznań dopełniła dyskusja o planach STKZD na lata 2014-24 i współpracy Stowarzyszenia z Klubem Literacko-Artystycznym Uniwersytetu Rodzinnego WS Humanitas oraz koncert zespołu ‘’Blues Trafo-k Band”, który to bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności.

 Pani Teresa Orłowska powiedziała na temat przygotowywanej monografii: ,,Koloryt twórczej pasji”: Publikacja pokonferencyjna o charakterze monografii zostanie wydana w ilości ok. 500 egzemplarzy i nieodpłatnie udostępniona osobom zainteresowanym opracowaniami, jak i wydziałom kultury miast zagłębiowskich, Bibliotece Narodowej, Ossolineum, Bibliotece Wojewódzkiej, Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, bibliotekom miejskim  i powiatowym Zagłębia, członkom stowarzyszenia, autorom monografii. W publikacji znajdą się:  szkice, omówienia, artykuły i komunikaty wygłoszone na konferencji, zakwalifikowane na nią.  Autorzy zamieszczają artykuły w monografii bezpłatnie.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 ,,KOLORYT TWÓRCZEJ PASJI”

 

,,Trzeba zawsze pamiętać o pasji; bez pasji nie ma sztuki; sztuki nie ma bez ryzyka(…)

W sztuce nie ma spokoju”

(Wojciech Kuczok)

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Współorganizator: Uniwersytet Rodzinny Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

 

 

 

Czas i miejsce realizacji: 6 maj 2014 roku,  Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

 

 W roku 2014 przypada trzydziestolecie działalności Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Konferencja ma za zadanie upamiętnienie obchodów jubileuszu  STKZD a planowane w tym roku wydanie monografii, dotyczącej działalności STKZD na przestrzeni 30 lat (tzn. okresu 1984 – 2014) będzie stanowiło podsumowanie: dorobku twórców, ich działań artystycznych, społecznych, organizacyjnych na rzecz: kultury, sztuki, nauki, edukacji w Zagłębiu i w okolicy.

 

UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, pasjonatów kultury, sztuki, przyjaciół STKZD, obserwatorów życia społeczno-kulturalnego, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, studentów. Czynny udział w konferencji polega na wygłoszeniu referatu i wzięciu udziału w dyskusji. Zapraszamy także do wzięcia udziału  w konferencji bez referatu. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na 2 adresy e-mailowe: stowarzyszenie_ tkzd@op.pl ; agakj@vp.pl do 30.04.2014. Udział w konferencji w charakterze prelegenta, jak i słuchacza jest bezpłatny.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów: referatów, szkiców, omówień, komunikatów, mieszczących się w obszarze następujących bloków tematycznych:

 

1. STKZD na przestrzeni dziejów - od historii do kultury. HISTORIA – PRASA –MEDIA -KULTURA.

2. Sylwetki twórców STKZD na przestrzeni 30 lat. OD ANALIZY DO SYNTEZY TWÓRCZOŚCI.

3. STKZD a Zagłębie Dąbrowskie. TRADYCJA- DZIEJE- OBYCZAJE- INSPIRACJE.

4. Analiza i interpretacja dzieł literackich twórców STKZD.

5. Analiza i interpretacja dzieł plastycznych twórców STKZD.

6. Kluczowe motywy i wątki poodejmowane w twórczości członków Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie i twórcy przez pryzmat informacji medialnych.

8.W kręgu inspiracji i nawiązań. STKZD a nurty w literaturze, kulturze, sztuce…

 

PUBLIKACJA:

Publikacja pokonferencyjna o charakterze monografii zostanie wydana w ilości ok. 500 egzemplarzy i nieodpłatnie udostępniona osobom zainteresowanym opracowaniami, jak                   i wydziałom kultury miast zagłębiowskich, Bibliotece Narodowej, Ossolineum, Bibliotece Wojewódzkiej, Bibliotece Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, bibliotekom miejskim               i powiatowym Zagłębia, członkom stowarzyszenia, autorom monografii. W publikacji znajdą się:  szkice, omówienia, artykuły i komunikaty wygłoszone na konferencji, zakwalifikowane na nią.  Autorzy zamieszczają artykuły w monografii bezpłatnie.

 

KONTAKT:

 Kontakt  telefoniczny do organizatorów: 795-422-561, 605493023 oraz e-mail: stowarzyszenie_ tkzd@op.pl; agakj@vp.pl. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 30.04.2014 roku. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

DRUKI DO POBRANIA

Wygenerowano w sekund: 0.02
8,551,345 unikalnych wizyt