Oświadczenie uczestnika - Znaszli ten kraj

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/zaglebiedabrowskie.org/httpdocs/tworcy/print.php on line 80
Dodane przez mariusz dnia Sierpnia 11 2022 16:37:39

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie TwórcówKultury Zagłębia Dąbrowskiego w celu organizacji XIII Edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSULITERACKO-PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ”Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do swoich prac oraz wyrażam zgodę nazamieszczenie ich w katalogu pokonkursowym oraz eksponowanie na wystawieOświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem oraz informacją w zakresie ochronydanych osobowych i zgadzam się z ich treściąInformacja:

 

 

Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na następujących warunkach:1. administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator konkursu:Stowarzyszenie Twórców Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul Małachowskiego 292. dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;3. uczestnik uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcialub żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresieokreślonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;4. podstawą przetwarzania danych uczestnika jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)RODO), której cofnięcie możliwe jest w każdym czasie;5. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakkonieczne do wzięcia udziału w projekcie

 

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSULITERACKO - PLASTYCZNEGO "ZNASZLI TEN KRAJ"6. dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.

 

 

https://docs.google.com/document/d/11NrE98kkSREsVsCWxs_wzvPvvLovsuJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=111694570844231913722&rtpof=true&sd=true