Lotnisko im. Jana Kiepury - zaproszenie na spotkanie
Dodane przez FdZD dnia Lutego 13 2009 01:00:53
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego od samego początku swojego istnienia propagowało Jana Kiepurę na patrona dla lotniska w Pyrzowicach.

Podjęcie podobnej akcji przez Jarosława Pietę, posła RP spowodowało że pomysł ten nabrał odpowiedniego rozmachu i naturalnym było, że uzyskał nasze gorące poparcie.


Tre rozszerzona
Dokument wyrażający poparcie dla Jana Kiepury jako patrona, został podpisany 25 listopada 2008 roku przez zagłębiowskich parlamentarzystów i prezydentów miast. Jedyną osobą ze środowiska organizacji pozarządowych, która miała zaszczyt być również sygnatariuszem deklaracji był Dariusz Jurek, prezes naszego stowarzyszenia.

Jan Kiepura, jako Chłopak z Sosnowca jest symbolem tego miasta i całego regionu. Był także gorącym patriotą, ale także wielkim artystą, obywatelem Europy i Świata. Uważamy, że jako postać niekontrowersyjna politycznie może śmiało pełnić rolę patrona lotniska.

Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oświadcza jednocześnie, że jest organizacją apolityczną, dla której priorytetem jest działanie na rzecz naszej ?Małej Ojczyzny? i promowanie jej w każdy możliwy sposób.

Dlatego popieramy i będziemy popierać wszelkie pro-zagłębiowskie działania posła Jarosława Piety jak i również każdego innego polityka, bez względu na jego opcję polityczną, który tylko podejmie się takich działań.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich zagłębiowskich organizacji o wzięcie udziału w spotkaniu które odbędzie się w dniu 16.02.2009 r. o godz. 10.00 w Biurze Poselskim Jarosława Pięty, mającym na celu opracowanie dalszych działań. w sprawie nadania imienia Jana Kiepury lotnisku w Pyrzowicach.

W programie spotkania: dyskusja na temat rozpropagowania inicjatywy w regionie i efektywnego wywarcia nacisku na odpowiednie władze, podpisanie apelu do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, związków i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i promocji Zagłębia Dąbrowskiego.

Zapraszamy zatem do udziału w tym spotkaniu, w imieniu własnym i w imieniu Jarosława Pięty - posła RP.