Nadanie honorowych odznak "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/zaglebiedabrowskie.org/httpdocs/tworcy/print.php on line 80
Dodane przez Andrzej Musial dnia Września 07 2011 13:18:52

W dniu 14 września podczas inauguracji sezonu kulturalnego w Centrum "KANA" w Sosnowcu zostaną wręczone przez  poseł na sejm RP panią Beatę Liberę - Małecką  honorowe odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej"członkom stowarzyszenia pani Helenie Musiał i panu Protazemu Cebo.


Treść rozszerzona

 

HELENA MUSIAŁ        

 

 Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego od 2004r. Uczestniczy w plenerach malarskich, spotkaniach poetyckich, wieczorkach autorskich. Jest osobą bardzo wrażliwą i żywo reagującą na przejawy dyskryminacji wobec osób starszych, słabszych i pokrzywdzonych przez los dając temu wyraz w swojej twórczości literackiej oraz działalności animatorskiej. Uczestniczy w spotkaniach z poezją i plastyką w ośrodkach i dziennych domach pomocy społecznej w województwie śląskim, regionie zagłębiowskim.

Uprawia malarstwo olejne jak również wypowiada się w pasteli. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Kanadzie, Anglii, Norwegii, Belgii, Niemczech. Ciągle doskonali swój warsztat plastyczny w Ośrodku Kultury w Będzinie pod kierunkiem prof. Romualda Korusa. Jest również słuchaczką Uniwersytetu III Wieku. Jej prace plastyczne prezentowane są na wystawach zbiorowych stowarzyszenia jak i wystawach indywidualnych w ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeach i innych placówkach kultury województwa śląskiego. Przekazuje swoje prace plastyczne na aukcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych.

Helena Musiał wypowiada się także w poezji, gdzie przedstawia życie codzienne środowiska w którym żyje. Tworzy pejzaże literackie swojej „małej ojczyzny”. Jej twórczość umieszczana jest w kwartalnikach i miesięcznikach jak „Raptularz Kulturalny” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, almanachach pokonkursowych, antologiach Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego jak i w tomikach zbiorowych m.in. Czas Otwarty.

Pomimo niepełnosprawności Helena Musiał jest czynnym członkiem stowarzyszenia, biorąc udział we wszystkich działaniach kulturalnych.  We wrześniu 2011r. będzie obchodzić 15-lecie działalności twórczej i animatorskiej w kulturze.

Jest osobą, która w pełni zasługuje na przyznanie jej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

 

 

 

 

PROTAZY CEBO

 

   Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Jego twórczość literacka ściśle wiąże się z hobby ? podróżami. Zwiedził 92 kraje, z których przywiózł bogatą dokumentację fotograficzną oraz wiersze ilustrujące życie, obyczaje i przyrodę zwiedzanych krajów. Jego wiersze i prozę zamieszczały lokalne czasopisma jak „Kurier Sławkowski”, „Głos Bukowna”, „Przegląd Olkuski”, „Raptularz Kulturalny”, „Bolesławskie Prezentacje”, „Gazeta Krakowska” i wiele innych.

Jest również doskonałym animatorem kultury organizując spotkania autorskie w ośrodkach kultury, klubach, bibliotekach oraz szkołach, gdzie przedstawia swoją twórczość literacką oraz zbiory podróżnicze. Protazy Cebo jest też członkiem klubu poetyckiego w Bukownie, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję prezesa. Należy również do Klubu Literackiego „Widmo” w Sławkowie, Klubu Pracy Twórczej w Bolesławiu.

Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów literackich m.in. I miejsce w XIV Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza.  Jest również kolekcjonerem opakowań po mleku. Ekspozycja liczy 425 sztuk zebranych z całego świata. Napisał również 400 fraszek o mleku, które umieszczone są przy każdym opakowaniu. Wystawa kolekcji odbyła się w Wiedniu oraz prawie we wszystkich regionach Polski.

Protazy Cebo jest również autorem i wydawcą kilku tomików poezji jak Gwiezdne wrota pustyni, Poetyckie foto-proto, Kolorowe strony świata. Jego twórczość jest również drukowana w tomikach zbiorowych wydawanych przez ośrodki kultury.

We wrześniu 2011r. obchodzić będzie 35-lecie działalności twórczej w dziedzinie kultury.

Protazy Cebo jest osobą, która w pełni zasługuje na przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.