WSPIERAJĄ NAS
POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

NIEPODLEGŁA - REGIONALNY ZLOT PATRIOTYCZNY
Michał Kusiak 16.10.2018
NIEPODLEGŁA - REGIONALNY ZLOT PATRIOTYCZNY
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Trójkącie Trzech Cesarzy.


1. Organizatorzy: Rada Seniorów Miasta Sosnowca oraz:
- Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu
- Urząd Miasta Sosnowca – Wydział Kultury i Promocji Miasta,
- Miejski Dom Kultury „KAZIMIERZ” w Sosnowcu,
- MOSiR Sosnowiec,
- Rada Dzielnicy Południe,
- Polski Związek Wędkarski Koło NIWKA,
- Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
- Mysłowicki Detektyw Historyczny,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego MOJE MIASTO – z Będzina,

2. Cel spotkania: Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzacja rejonu Trójkąta Trzech Cesarzy, szerzenie wiedzy w dziedzinach: ochrony środowiska, historii, tradycji, zabytków itp.

3. Termin i miejsce spotkania: 19 - 20. 10.2018 r., tereny przyległe do Trójkąta Trzech Cesarzy. Zakończenie na terenie Kompleksu Sportowego MOSiR przy ul. Orląt Lwowskich 70.

4. Program spotkania:
19.10.2018 r , godz. 16.oo - 18.oo wieczór z pochodniami w Trójkącie Trzech Cesarzy. Okolicznościowe przemówienia, modlitwa ekumeniczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, złożenie symbolicznej wiązanki, zapalenie znicza pamięci, śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku.
20.10.2018 r. godz. 9.oo.
- trasa piesza: Mysłowice (rynek) – Dworzec PKP promenada – Trójkąt Trzech Cesarzy.
- trasa rowerowa: TTC (start z terenu MOSiR NIWKA) - Brzezinka - Brzęczkowice - centrum Mysłowic - TTC stadion MOSiR
- spływ kajakowy Białą Przemszą i Czarną Przemszą do TTC - spływ dla doświadczonych kajakarzy na własną odpowiedzialność oraz własnym sprzętem. Fragment rzek dowolny z metą w TTC.

Program zakończenia na obiektach AKS MOSiR Niwka w godz. 11.00 - 14.00:
- konkurs wiedzy krajoznawczej o historii regionu,
- konkursy sprawnościowe,
- gra w bule,
- rzut lotkami do celu,
- przeciąganie liny,
- konkurs wędkarski.
W czasie trwania ZLOTU odbędzie się prezentacja pieśni patriotycznych i wspólny ich śpiew.

5. Warunki uczestnictwa: pisemne zgłoszenie do organizatora spotkania – Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu: e-mail: kiepura@op.pl z podaniem nazwiska, imienia, adresu zamieszkania i nr pesel, nr telefonu, wraz z wpłatą 20,00 zł. od osoby na konto: 93 1560 1166 0000 9100 0011 1377 po telefonicznym uzgodnieniu pod nr: 601 954321.

6. Świadczenia w ramach spotkania:
- ubezpieczenie,
- dwustronny odlewany z brązu okolicznościowy medal pamiątkowy,
- opieka przewodników i instruktorów na trasach pieszych, rowerowych oraz spływu kajakowego,
- okolicznościowe pieczęcie,
- nagrody dla zwycięzców konkursów,
- ciepły posiłek na zakończenie spotkania.

7. Uwagi organizacyjne:
- w czasie trwania imprezy organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników,
- uczestnicy zobowiązani są do zaleceń prowadzących przewodników, instruktorów, ratowników, organizatorów oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody,
- niewłaściwe zachowanie uczestników może być podstawą do wykluczenia z imprezy,
- uczestnicy są zobowiązani do znajomości niniejszego regulaminu, a interpretacja regulaminu należy do organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian.

8. Uwagi końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatami.
Udział w Zlocie jest również wyrażeniem zgody na publikację własnego wizerunku na stronach organizatorów oraz na stronach i profilach mediów społecznościowych.

Impreza jest współfinansowana przez Gminę Sosnowiec pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego
cały artykuł 0 odpowiedzi
Wernisaż wystawy fotografii "...na żądanie" - Joanna Bratko-Lityńska
Michał Kusiak 25.09.2018
28 sierpnia 2018 r. w Galerii "Łakomscy" w Sosnowcu odbył się wernisaż wystawy fotografii "...na żądanie" autorstwa Joanny Bratko-Lityńskiej.

cały artykuł 0 odpowiedzi
Wernisaż wystawy fotografii "Krzywa Prosta Łamana" - Daria Sobieraj
Michał Kusiak 25.09.2018
9 września 2018 r. w kawiarni Artkwarium w Sosnowcu odbył się wernisaż wystawy fotografii "Krzywa Prosta Łamana" autorstwa Darii Sobieraj.


cały artykuł 0 odpowiedzi
VI FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH
Michał Kusiak 24.09.2018
Trójkąt Trzech Cesarzy - unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania

W dniu 19 października 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Sosnowcu odbędzie się VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto, Sosnowieckiego Park Nauko - Technologiczny, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG i Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
Tematem tegorocznej konferencji będzie "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".
Poprzednie edycje FROH poświęcone m.in.: rekonstrukcji obiektów warownych i podziemnych, rewitalizacji założeń średniowiecznych miast i miasteczek, współczesnym zagrożeniom obiektów i miejsc historycznych, dziedzictwu kulturowemu przestrzeni nadrzecznych i osiedlom patronackim Zagłębia Dąbrowskiego, zgromadziły liczne grono referentów i słuchaczy. Spotkały się również z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu ośrodków akademickich, pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i rzedsiębiorców. Ich przebieg został udokumentowany na stronie www.miasto.org.pl.
Celem tegorocznej konferencji jest podjęcie działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji historycznego i unikatowego miejsca znanego jako Trójkąt Trzech Cesarzy oraz podjęcie starań na rzecz powołania tu parku kulturowego.

Program

Karta zgłoszeniowa

Organizatorzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
Sosnowieckiego Park Nauko - Technologiczny
Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
Wydział Nauk o Ziemi UŚ
cały artykuł 0 odpowiedzi
Śladem Zagłębiowskich Ewangelików 2018 - cz.2
Michał Kusiak 16.08.2018
15 września - druga część wycieczki - zwiedzimy cmentarz ewangelicki w Sosnowcu wraz z Mauzoleum Dietlów, a następnie autokarem udamy się przez Będzin do Dąbrowy Górniczej, Poręby, Zawiercia i Pilicy oglądać dawne ewangelicki kaplice, kościoły i cmentarze. W planach także zwiedzanie wystawy historycznej w Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej oraz zobaczenia ruin pałacu Moesów w Wierbce. Czas wolny w porze obiadowej.

Zbiórka o 8.00 na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu. Wycieczka potrwa ok. 11h. Konieczne zabranie z sobą odpowiedniego wygodnego obuwia. W czasie wycieczki będziemy przemieszczać się także nieutwardzonymi (np. polnymi) ścieżkami a może też po obszarach zarośniętych. ZAPISY OD 3 WRZEŚNIA OD GODZ. 9:00 POD NUMEREM TEL. 696-938-501 LUB POPRZEZ MAILA: zapisy.peasosnowiec@gmail.com //Podczas wycieczki możliwe zdobywanie Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca oraz Odznaki PTTK "Szlakiem Protestantyzmu w Polsce". Szczegóły przy zapisie.
cały artykuł 0 odpowiedzi
Śladem Zagłębiowskich Ewangelików 2018 - cz.1
Michał Kusiak 16.08.2018
Pierwsza część wycieczki - zwiedzimy znajdujący się na Pogoni Kościół Ewangelicki oraz Pałac Dietla. Pójdziemy na teren dawnego parku Dietla oraz pod dawną Szkołę Realną, zobaczyć jak wyglądały 110 lat temu. W kościele czeka nas dodatkowo koncert organowy.

Zbiórka o 15.00 w kościele ewangelickim w Sosnowcu. Wycieczka potrwa ok. 3h. ZAPISY OD 3 WRZEŚNIA OD GODZ. 9:00 POD NUMEREM TEL. 696-938-501 LUB POPRZEZ MAILA: zapisy.peasosnowiec@gmail.com // Podczas wycieczki możliwe zdobywanie Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca oraz Odznaki PTTK "Szlakiem Protestantyzmu w Polsce". Szczegóły przy zapisie.
cały artykuł 0 odpowiedzi
Cześć i chwała Bohaterom!
Michał Kusiak 05.08.2018
W piątek, 3 sierpnia miała miejsce bardzo ważna rocznica związana z czynem niepodległościowym, w którym swoją piękną kartę zapisali także przedstawiciele Zagłębia Dąbrowskiego.

Wielka szkoda jednak że o tej rocznicy pamiętało jedynie stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, że zapomniały o niej wszystkie urzędy i instytucje i to w tak wyjątkowym roku w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

3 sierpnia 1914 roku, w Krakowie Józef Piłsudski utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową, która liczyła ok. 150 żołnierzy i w skład której wchodziło kilkanaście osób związanych z Zagłębiem Dąbrowskim, czyli ok. 10% stanu osobowego tego oddziału!
W planach Piłsudskiego, nawiązujących do działań powstańców styczniowych Pierwsza Kompania Kadrowa miała wkroczyć do naszego regionu i tu zainicjować wybuch kolejnego powstania narodowego skierowanego przeciw rosyjskiemu zaborcy. Niestety, swoje plany w stosunku do Zagłębia Dąbrowskiego, z rozwiniętym już tu przemysłem i bazą surowcową mieli Niemcy chcący odzyskać utracony w czasach napoleońskich tzw. „Nowy Śląsk”. Niemiecka okupacja naszego regionu (nieco później także austriacka) spowodowała że Piłsudski musiał zmienić swoje plany i Pierwsza Kompania Kadrowa wkroczyła do zaboru rosyjskiego kierując się na Kielce…

W piątek, 3 sierpnia 2018 członkowie FdZD spotkali się w Sosnowcu, na cmentarzu katolickim aby uczcić symbolicznie tą rocznicę przy grobie Józefa Renika, jednego z żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej i późniejszego legionistę. Zapalono znicze i odmówiono krótką modlitwę za zmarłych bohaterów uczestniczących w tym czynie niepodległościowym.

Ta skromna uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Sosnowca, którzy w tym czasie przebywali na cmentarzu. Po krótkiej „lekcji” historii w której otrzymali wyjaśnienia o tej rocznicy wyrażali wielkie zdziwienie że władze tego miasta świętują różne wydarzenia a o swoich własnych bohaterach leżących na tym cmentarzu niestety nie pamiętają! To przykry fakt i pozostaje mieć nadzieję że kiedyś to się w końcu zmieni…

Pierwsza Kompania Kadrowa
cały artykuł 0 odpowiedzi
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Doł±cz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka