Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przesunięcie terminu

Przesunął się termin składania prac na konkurs „Znaszli ten kraj 2021”, termin składania prac to 15.10.2021

Konkurs "Znaszli ten kraj"

Regulamin konkursu „Znaszli ten kraj 2021” 

 

oraz oświadczenie RODO

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ”
REGULAMIN
CELE KONKURSU:
1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.
2. Propagowanie postaw patriotycznych oraz dumy narodowej
3. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
4. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.
5. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Grupy wiekowe: dzieci i młodzież - do lat 18/ dorośli - powyżej 18 lat
Termin składania prac upływa dnia 8.10.2021
Prace konkursowe należy nadesłać na adres organizatora :
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem: XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.
Prace można również składać w Bibliotece Pedagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29 (parter)
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 795 422 561 na stronie http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php lub e-mail: orlowska.stkzd@gmail.com
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas finału 15 listopada 2021 roku o godz. 17-tej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie pl. Włodzimierza Wójcika 1
Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:
I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.
O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
KATEGORIA LITERACKA:
1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący z kraju i środowisk polonijnych za granicą oraz obcokrajowcy piszący po polsku
2. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
3. Utwory należy opatrzyć godłem i przesłać w 2 egzemplarzach
4. Nazwisko, imię, kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym
6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.
7. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.
KATEGORIA PLASTYCZNA:
Malarstwo (technika dowolna)), obrazy wykonane haftem, fotografia artystyczna oraz rzeźba.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.
2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć 1-3 prac związanych z tytułem konkursu.
3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach " Znaszli ten kraj", innych konkursach ani też kopie.
4. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy, powinny posiadać zawieszki gotowe do ekspozycji/zawieszenia.
5. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm, dla rzeźby wymiar podstawy nie może przekraczać 50 cm x 60 cm
6. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem. Nazwisko, imię kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac.
7. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu należy przesłać w formacie jpg
8. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uwaga! Do koperty z danymi uczestnictwa konkursu należy dołączyć podpisane oświadczenie do pobrania w formie pliku ze strony http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php
STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnej za spory wynikłe w wyniku źle przesłanych prac.
Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. Za uszkodzenia wynikłe podczas transportu organizator nie odpowiada.
Prace należy odebrać do 30.12.2021 roku. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną odesłane pocztą na koszt autora.

 


Oświadczenie uczestnika konkursu

 

Regulamin Znaszli ten kraj 2021

 


Wystawa Wiesławy Michalskiej

Wesołych Świąt

Przegląd Wiosenny 2021

Działalność STKZD 2020

9 stycznia Pałac Mieroszewskich w Będzinie "Obrzeża czasu" - finisaż wystawy rzeźby i ceramiki Marii Golanki 

 

1 luty Jazz Klub Komin w Sosnowcu "Tribute to Marek Orłowski" - koncert bluesowy

 

20 luty Filia nr 2 MPB w Sosnowcu "Pióra, puszki i papużki" - Wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Michalskiej

 

5 marca Filia nr 1 MBP w Sosnowcu "To był świat w zupełnie starym stylu" - wystawa grafik Krzysztofa Zięcika

 

5 marca Filia nr 7 MBP w Sosnowcu "Pocałunki jak kwiaty" - wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Michalskiej

 

19 czerwca do 14 sierpnia "Kalejdoskop uczuć" - prezentacje poetyckie oraz wystawa prac malarskich, haftu i fotografii artystycznej w sieci w czasie pandemii

 

15 sierpnia Kościół Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi "Mistrzowie pędzla w hołdzie Maryi" - ekspozycja kopii obrazów Krzysztofa Zięcika  

 

18 września Filia Dworzec MiPBP w Będzinie "Zegnaj lato"- spotkanie poetycko-muzyczne oraz wystawa zbiorowa

 

23 września w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie - jubileusz 30-lecia pracy twórczej Zofii Cencek

 

16 października w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie "Wiara, nadzieja, miłość"- wieczór poetycko-muzyczny w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

 

11 grudnia do 31 grudnia "W świątecznym nastroju" - poezja i prezentacje obrazów malarskich oraz haftu artystycznego w sieci podczas pandemii 

 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU PRACE CZŁONKÓW STKZD

Teresa Orłowska- haft

 

 

Alina Starczewska- KOŁYSANKA
Uśnijże Dziecinko już
Błękitne oczęta zmruż
Utul się w spokojnym śnie
I nie płacz, nie płacz już nie
Bo Matce Dziecinko Twej
Sił do czuwania braknie
Więc nie płacz Dziecinko już
Błękitne oczęta zmruż
Błogosław ludziom we śnie.
Noc mroźna za oknem czerń
Lecz ludzkim sercom jest lżej
Bo narodziłeś się Ty
Nadziejo naszych dni
Boś przykład miłości dał
Boś z nami w chlebie został
I teraz ludziom lżej żyć
Bo narodziłeś się Ty.
Błogosław ludziom we śnie…

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU PRACE CZŁONKÓW STKZD

Halina Kwiatkowska - haft

 

 

Zofia Cencek- Marzenia Świąteczne

 

            Rzeźbię marzenia w gwiazdach

            w noc księżycową  przedświąteczną

            myśli wędrują do Betlejem

            jest ból i ciężar serca.

 

            Rzeźbię marzenia w gwiazdach

            życzenia zwykłe wplotę

            Pokój i Miłość

            Radość i Szczęście.

                        Rzezbię marzenia w gwiazdach

                        o nowym  lepszym świecie

                        bez bólu , łez i poniewierki…

Wesołych i zdrowych świąt życzy zarząd STKZD

2020 Zosia Cencek

Wernisaż wystawy zbiorowej

Wernisaż wystawy zbiorowej członków stowarzyszenia z dziedziny malarstwa, fotografii i haftu artystycznego wraz ze spotkaniem poetycko-muzycznym odbędzie się dnia 18.09.2020 (piątek) o godz. 17:00 tej w filii MiPBP w budynku dworca PKP w Będzinie. Serdecznie zapraszamy. Prace należy dostarczyć do 16.09.2020 (środa) w godz. 8:00-16:00 

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,548,669 unikalnych wizyt