WSPIERAJĄ NAS
POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

GZM - tak, Silesia - nie!
FdZD 20.03.2009
Tekst pochodzi z 2009 r. jakże aktualny teraz.

Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego od samego początku swojego istnienia popierało i promowało nazwę GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA (ew. Metropolia Śląsko-Dąbrowska), gdyż uważamy, że jest to nazwa najlepsza, określająca w sposób prawidłowy związek miast śląskich i zagłębiowskich.

Jesteśmy jednak stowarzyszeniem pragmatycznym, które nie ogranicza się wyłącznie do krytyki lecz także przyjmujemy, poszukujemy i proponujemy pozytywne i konstruktywne rozwiązania.

W związku z powyższym oświadczamy, że zaproponowana przez Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nazwa metropolii posiada elementy pozytywne. Zrobiono krok w dobrym kierunku, by następnie niestety cofnąć się do punktu wyjścia. Zaproponowany skrót nazwy w brzmieniu "Silesia" jest naszym zdaniem niewłaściwy, a nawet szkodliwy i jednocześnie niezgodny z ustawą o języku polskim.

Naszym zdaniem ustawa wyraźnie nakłada na urzędników obowiązek promowania naszego kraju i naszej kultury poprzez ochronę i promowanie języka polskiego. U jej podstaw, co ważniejsze, jest troska o zachowanie tożsamości narodowej przed zanikiem w dobie globalizacji. Sprawa nazwy metropolii jest o tyle znacząca, że dotyczy tożsamości mieszkańców sąsiadujących regionów i będzie osią utożsamiania się przez najbliższe dziesięciolecia, a także będzie w oficjalnych dokumentach, mapach, opracowaniach, promowała nazewnictwo obcojęzyczne, w dowolny, nieadekwatny kulturowo sposób odnoszące się do lokalnej kultury i historii. Urzędnicy mając do wyboru nazwę polską i niepolskojęzyczną wybrali tę drugą kierując się fałszywie pojętymi względami marketingowymi oraz modą na obcojęzyczne nazewnictwo.

Nazwa "Silesia" jest szkodliwa dla Śląska i dla Ślązaków
W pełni popieramy "List otwarty" śląskich autorytetów nauki i kultury, stwierdzający, że nazwa "Silesia" jest określeniem całego, dużego regionu, a nie obszaru zawężonego do kilkunastu miast, z których część nie jest w ogóle miastami śląskimi. Zawłaszczenie tej nazwy do tego celu spowoduje znaczne pomniejszenie pojęcia "Śląsk", gdyż intensywnie promowane będzie służyło wyłącznie opisowi w/w obszaru. Podobne pomniejszenie i przesunięcie Śląska miało miejsce przy ostatnim podziale administracyjnym. Efektem tego jest to, że np. Częstochowa jest obecnie częściej określana jako miasto śląskie, niż faktycznie śląskie Opole. Używanie nazwy "Silesia" do określania metropolii ten negatywny proces jeszcze znaczniej pogłębi.

Nazwa "Silesia" jest szkodliwa dla Zagłębia i dla Zagłębiaków
Zaproponowany skrót nazwy w brzmieniu "Silesia" nie ma odniesienia do zagłębiowskiej części metropolii. Promowana i używana powszechnie nazwa "Silesia" przyczyni się w zasadniczy sposób do dyskryminacji Zagłębia i niszczenia jego tożsamości. Rozpoznawalność Zagłębia, w tej chwili już bardzo słaba, zaniknie całkowicie. Ta propozycja nie może więc być zaakceptowana przez mieszkańców Zagłębia odczuwających związki emocjonalne ze swoją "Małą Ojczyzną".

Propozycja stowarzyszenia regionalnego FdZD:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - GZM

Akceptujemy zaproponowaną przez Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego pełną nazwę "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia". Nazwa ta zawiera elementy odnoszące się do obydwu regionów. Śląską większość metropolii podkreśla pierwszy człon jej nazwy i jest to podkreślenie znaczące i wystarczające. Apelujemy zatem o odstąpienie od skrótu nazwy w brzmieniu "Silesia", a w zamian proponujemy użycie liter GZM.

Zalety propozycji:
- jest to faktyczny skrót pełnej i ustalonej już nazwy
- skrót ten jest akceptowalny dla wszystkich, zarówno dla Ślązaków, jak i Zagłębiaków
- nie łamie ustawy o języku polskim
- podobne skróty dla metropolii funkcjonują na świecie np. Nowy Jork (NY) lub Los Angeles (LA)
- skrót GZM jako określenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego funkcjonuje już od ponad roku, był i jest promowany przez miasta mające wejść do przyszłej metropolii
- występuje już powszechnie na różnych materiałach i dokumentach związanych z obszarem przyszłej metropolii

Propozycja stowarzyszenia regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego wychodzi zatem pragmatycznie naprzeciw opinii Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i oczekiwana przez nas zmiana ma dotyczyć tylko skrótu nazwy przyszłej metropolii. Mamy nadzieję, że logika naszej propozycji znajdzie uznanie wśród członków Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz uzyska pozytywny odbiór społeczny.
2 odpowiedzi
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Doł±cz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka