WSPIERAJĄ NAS
POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

Relacja z konferencji FROH "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania"
Michał Kusiak 25.10.2018
Rok 2018 jest w historii naszego kraju wyjątkowy - mija 100 lat od pamiętnej daty 11 listopada 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość.

Dla uczczenia tej rocznicy członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "Moje Miasto" wspólnie z Komisją Krajobrazu Kulturowego PTG, pracownikami i studentami Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Stowarzyszeniem Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowali VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, konferencję, której tematem było: "Trójkąt Trzech Cesarzy-unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania".
Tematyka tegorocznej konferencji była poświęcona omówieniu wartości krajobrazowych i przyrodniczo-kulturowych obszaru, dawnego styku granic trzech państw zaborczych, który ma szczególny i symboliczny wymiar w skali naszego kraju.
Forum było pośrednio związane z utrwaleniem historii oraz upamiętnieniem i ochroną wartości tego miejsca dla przyszłych pokoleń. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, upamiętnienie to wymaga specjalnego podejścia oraz odpowiedniego przekazu ukazującego wolność i niepodległość Polski oraz swobodę życia w otwartych granicach w Unii Europejskiej.
W tegorocznym FROH wzięło udział blisko 50 uczestników. O doniosłości podjętej problematyki świadczy fakt obecności przedstawiciela polskiego parlamentu w osobie Pani Barbary Dolniak wicemarszałek sejmu, która w swym wystąpieniu podkreśliła wagę i skuteczność inicjatyw oddolnych oraz wolę współdziałania stowarzyszeń lokalnych.
Forum było sekwencyjnym przeglądem zmian wyglądu i roli tego miejsca od końca XIX w. do czasów współczesnych. Rozpatrywano wielokierunkowe możliwości odnowienia: w sensie fizjonomiczno-estetycznym, społecznego, przyrodniczym, kulturowym, symbolicznym i historycznym. Istotne miejsce zajęły referaty poświęcone turystycznemu udostępnieniu tego węzłowego obszaru. Tomasz Szewczyk, kierownik Zespołu ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach, zaprezentował już realizowane po mysłowickiej stronie Trójkąta projekty rewaloryzacyjne. Podkreślano również potrzebę połączenia tego peryferyjnego dla Sosnowica i Mysłowic obszaru systemem ścieżek rowerowych i szlaków wodnych.
Podsumowaniem konferencji było odczytanie przez dr hab. prof. UŚ Urszulę Mygę - Piątek, prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, preambuły do uchwały powołania Parku Kulturowego. Pismo z propozycją, którą przyjęli uczestnicy konferencji, zostało przekazane przedstawicielom urzędów Sosnowca i Mysłowice.
Forum zakończyło sie wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Forum zakończyło się wręczeniem medali pamiątkowych przez prof. Marka Brańskiego i Mateusza Bochenka, doradców prezydenta Sosnowca oraz Janusza Piątka, prezesa Stowarzyszenia "Moje Miasto". Forum zakończyło się przejściem krajoznawczym na Trójkąt Trzech Cesarzy.

Janusz Piątek
Prezes Stowarzyszenia "Moje Miasto"
0 odpowiedzi
Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Doł±cz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka