Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

2022 Święta

2022 11 17 Znaszli ten kraj XIII

2022 10 14 Teresa Orłowska

2022 Ewa Pielka

2022 Impresje jesienne

Zebranie 04-10-2022

Zapraszamy członków STKZD na zebranie które odbędzie się

 

04.10.2022 godz.17.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

 


Znaszli ten kraj regulamin

REGULAMIN XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego poprzez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej

2. Propagowanie postaw patriotycznych oraz dumy narodowej3. Zainteresowanie działalnością artystyczną dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe4. Upamiętnienie 120 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Sosnowca

WARUNKIUCZESTNICTWA:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego krajuGrupy wiekowe: dzieci i młodzież - do lat 18/ dorośli - powyżej 18 latTermin składania prac upływa dnia 14.10.2022

Prace konkursowe należy nadesłać na adres organizatora :Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 zdopiskiem: XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.Prace można również składać w Bibliotece Pedagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29 (parter)

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 795 422 561 na stroniehttp://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php lub e-mail: orlowska.stkzd@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas finału dnia 17 listopada 2022 roku o godz. 17-tej w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu ul. Kościelna 11.

 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

.KATEGORIA LITERACKA:

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący wiersze i prozę

2. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadanie (1 strona A 4 - czcionkaTimes New Roman 12), które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie zostały nagrodzone winnych konkursach

3. Utwory należy opatrzyć godłem i przesłać w 2 egzemplarzach

4. Nazwisko, imię, kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić wosobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów.

5. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w skład któregowejdą krytycy literaccy i poeci.

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowanianagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym

KATEGORIA PLASTYCZNA:

1. Uczestnicy konkursu mogą złożyć po 1 pracy z dziedziny: malarstwo (technika dowolna)), haftartystyczny (obrazy) oraz fotografia artystyczna

2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach " Znaszli tenkraj" czy innych konkursach ani też kopie.

3. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy, powinny posiadać zawieszki gotowe doekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 30 cm , dłuższy bok max 80 cm

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem. Nazwisko, imię kategorię wiekową,dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takimsamym godłem i dołączyć do obrazu

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uwaga!

Do koperty z danymi uczestnictwa konkursu należy dołączyć podpisane oświadczenie dopobrania w formie pliku ze strony http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.phpSTKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnej za spory wynikłe w wyniku źle przesłanych prac.Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. Za uszkodzenia wynikłe podczas transportuorganizator nie odpowiada.Prace należy odebrać do 30.12.2022 roku. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną odesłanepocztą na koszt autora.

Oświadczenie uczestnika - Znaszli ten kraj

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie TwórcówKultury Zagłębia Dąbrowskiego w celu organizacji XIII Edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSULITERACKO-PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ”Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do swoich prac oraz wyrażam zgodę nazamieszczenie ich w katalogu pokonkursowym oraz eksponowanie na wystawieOświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem oraz informacją w zakresie ochronydanych osobowych i zgadzam się z ich treściąInformacja:

 

 

Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na następujących warunkach:1. administratorem danych osobowych uczestnika jest organizator konkursu:Stowarzyszenie Twórców Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul Małachowskiego 292. dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;3. uczestnik uprawniony jest do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcialub żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresieokreślonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;4. podstawą przetwarzania danych uczestnika jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)RODO), której cofnięcie możliwe jest w każdym czasie;5. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakkonieczne do wzięcia udziału w projekcie

 

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSULITERACKO - PLASTYCZNEGO "ZNASZLI TEN KRAJ"6. dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.

 

 

https://docs.google.com/document/d/11NrE98kkSREsVsCWxs_wzvPvvLovsuJ7/edit?usp=drivesdk&ouid=111694570844231913722&rtpof=true&sd=true

 

STKZD Wystawa pałac Mieroszewskich 2022-06-11

2022. 05.10 Zebrania STKZD

ZAPRASZAMY 10.05.2022R. GODZ.17.00 NA ZEBRANIE

 

CZŁONKÓW STKZD KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W PAŁACU

 

MIEROSZEWSKICH W BĘDZINIE UL.GZICHOWSKA 15

 

ZARZĄD

10.05.2022 Halina Kwiatkowska zaproszenie

Wygenerowano w sekund: 0.04
8,553,365 unikalnych wizyt