Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ZAPROSZENIE

PRZEGLĄD SZTUKI

KONKURS ZNASZLI TEN KRAJ 2017r

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

OGŁASZA  IX  EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

“ZNASZLI TEN KRAJ”

 

TEMATEM PRZEWODNIM KONKURSU JEST  :    " WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA"


 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.

2. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych.

3. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.

4. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Grupy wiekowe: do lat 18/od lat 18 (przy utworach podać grupę wiekową)

Termin składania prac upływa 10 października 2017r.

Prace konkursowe należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2017r.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Kategoria literacka:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący  z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętego pejzażu kraju ojczystego.

3. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

4. Utwory należy opatrzyć godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15).

Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.

 

Prace konkursowe wyłącznie w maszynopisie należy nadesłać w 2 egzemplarzach . 

 

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów , w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.

 

 

 

Kategoria plastyczna:

 

Malarstwo (w dowolnej technice), obrazy wykonane haftem, fotografia.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć maksymalnie do dwóch prac związanych z tytułem konkursu.

3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach ani też kopie.

Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm.

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15). Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac. Uczestnik może nadesłać tylko jeden  zestaw prac, do których należy dołączyć płytkę CD opisaną godłem ze zdjęciami prac. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu - należy przesłać w formacie: jpg,

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

7. Prace należy odebrać do końca stycznia2018 r.

8. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

9. Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.  Za uszkodzenia wynikłe podczas  transportu organizator nie odpowiada.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1.  Prace należy przesłać na adres Organizatora:  Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”. do dnia 10.10.2017r.
  2. Prace można również składać w Bibliotece Prdagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29
  3. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
  5. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

 

 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac oraz posiadają zgodę na prezentowanie prac.

STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnych za spory wynikłe w wyniku przesłanych prac.

ZEBRANIE WALNE

19-09-2017 r. o godz.17.00

odbędzie się walne zebranie członków STKZD.

W przypadku braku kworum

drugi termin ustala się na godz. 17.15.

Porządek obrad:

- otwarcie obrad

- podsumowanie roku artystycznego

- wysłuchanie sprawozdania Prezesa

-zatwierdzenie zmian w statucie

- wybór zarządu

- wolne wnioski

- zakończenie obrad

 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności STKZD

za rok 2016

- wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej


 

 

Zapraszamy

ul. Plac Kościuszki 5 Sosnowiec 

 


PRZEGLĄD SZTUKI

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie

Zapraszamy na zebranie członków STKZD

 20 czerwca 2017 o godz. 17.00


Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

 

 


Z głębokim żalem ...

Wojciech Skórka / wystawa fotografii

Dorota Nieznanowska - Gawlik / wystawa grafiki

Zofia Cencek

 

 

 

 

Wernisaż wystawy malarstwa - Jolanta Placzyńska

OPRAWA MUZYCZNA : ALICJA KULIK  I   MARTA GABRYŚ

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
3,173,571 unikalnych wizyt