Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 29
tel. +48 795 422 561

e-mail do Zarządu STKZD
orlowska.stkzd@gmail.com

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zebranie

Zapraszamy na zebranie członków STKZD

 20 czerwca 2017 o godz. 17.00


Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

 

 


Z głębokim żalem ...

Wojciech Skórka / wystawa fotografii

Dorota Nieznanowska - Gawlik / wystawa grafiki

Zofia Cencek

 

 

 

 

Wernisaż wystawy malarstwa - Jolanta Placzyńska

OPRAWA MUZYCZNA : ALICJA KULIK  I   MARTA GABRYŚ

 

 

 

 

 

Zofia Cencek i Wojciech Skórka

Krystyna Borkowska

Krystyna Borkowska

Promocja książki "Złodziej farb"

17.05.2017, godz. 17.30 - Kana , Sosnowiec

18.05.2017,godz. 16.30 - MDK, Kazimierz Górniczy

25.05.2017,godz.17.00 - MBP, Sosnowiec, Gospodarcza

08.06.2017, godz. 16.30 - MBP, sosnowiec, Piłsudskiego

 

 

 


UWAGA!!!

!!!   WAŻNY KOMUNIKAT   !!!


 

MAJOWE SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA JEST

 

ODWOŁANE 

 

TERMIN NASTĘPNEGO ZEBRANIA 

20 CZERWCA 2017

GODZ. 17.00

 

 

 


 


Plener na żeromszczyźnie

 

 

 

 

 

KONKURS "SEN O KARPATACH"

 

XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Piwniczna- Zdrój 2017

 

„Bo w górach jest wszystko co kocham” – J. Harasymowicz

 

1. Konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór,           

będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież do lat 18

Kategoria II – dorośli

 

2. Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w  innych konkursach,  należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 roku  (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię:                         I – młodzieżowa lub II - dorośli W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.

 

3. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 sierpnia 2017 r. w Piwnicznej podczas XIX Spotkania Poezji i Muzyki Gór „WRZOSOWISKO”.

 

5. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę specjalną ŚRODOWISKA TWÓRCZEGO  otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy) inspirowanych Piwniczną-Zdrojem i okolicą. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe.

 

6. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix      -     1000 zł

I nagroda        -       600 zł

II nagroda       -       450 zł

III nagroda      -       250 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

 

     Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju  ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym jest „Piwniczanka” Spółdzielnia Pracy, Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie, BS Piwniczna. 

     Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, a także wszystkich, którzy góry znają i kochają.

 

Adres organizatora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój

tel. 18 4464 157, e-mail: mgok_piwniczna@onet.pl

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,074,851 unikalnych wizyt