Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 41-205 Sosnowiec
ul. Plac Kościuszki 5

tel. 795 422 561
e-mail

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Znaszli ten kraj 2016

Z TEPER 2016

k
Polecam i zapraszam do jedynej w swoim rodzaju podróży, do podróży w czasie i w przestrzeni.
Zapraszam do intelektualnej uczty, osadzonej w poezji,w chórach cerkiewnych  , w  muzyce  poważnej i lżejszej nieco. 
Polecam jedyny w swoim rodzaju tygiel językowy, gdzie będą jak dawniej obok siebie słyszalne języki jidysz,hebrajski,niemiecki , rosyjski i polski oczywiście. Namawiam do przyjścia , bo sądzę, że naprawdę warto.
Bilety na stronie : Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w zakładce : Kup bilet.REPERTUAR

Z poważaniem,
Zbigniew Teper

Kana 09-2016

W miesiącu wrześniu zapraszamy do galerii sztuki KANA Art do obejrzenia prac Pani Jolanty Placzyńskiej.


SDK ODEON 2016 FOTOGRAFIA

Zapraszamy 24.09.2016 r. godz.17.00 do

 

Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon”w Czeladzi  na spektakl

 

poetycko-muzyczny ,, Ballada o żołnierzu ,,

 

oraz wystawę fotograficzną

 

,,CZELADŹ I PIASKI JABY WSPOMNIENIA ,,
 

swoje prace zaprezentują : Andrzej Gilski, MariuszReliga,

 

Ryszard Ruszkiewicz, Wojciech Skórka.

 

Zapraszamy powspominajmy !!!! .


SDK ODEON 2016

Irena Wiltosińxka 2016-09

“ZAPRASZAM do Krakowa.
Obrazy mojego pędzla zawisły w "Vis a vis" w Krakowie i będą tam eksponowane przez cały wrzesień. Popularnie miejsce to nazywa się "ZWIS" i stanowi wespół z "Piwnicą pod Baranami" wyjątkowy punkt na mapie kulturalnej miasta, gdzie stali bywalcy zasiadają przed wejściem, wspominają miniony czas i rozprawiają o tym, co nas czeka. Obok, na ławeczce z bukietem kwiatków, siedzi sobie kamienny Pan Piotr Skrzynecki.
Pan Bogdan robi tu świetną kawusię. Można napić się winka i zjeść pyszne ciasteczko ....
Kraków , Rynek 29”
Irena Wiltosińska

UWAGA !!!

UWAGA !!!

 

Informujemy, iż w związku z dostarczaniem prac na 

 Dąbrowskie Derby Artystyczne 

i

 konkurs Znaszli ten kraj

w naszych siedzibach w Sosnowcu i Będzinie odbędą się dyżury

Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

31 sierpnia br. godz. 15.00 - 16.00

08 września br. godz. 17.00 - 19.00

 Będzin, Małachowskiego 29

07 września br. godz. 13.00 - 15.00

08 września br. godz. 15.00 - 17.00

WALNE ZEBRANIE 2016

ZARZĄD STKZD ZWOŁUJE NA DZIEŃ
20 WRZEŚNIA 2016R. GODZ. 17.00
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.
W PRZYPADKU BRAKU KWORUM DRUGI TERMIN USTALA SIĘ NA
GODZ. 17.15.
PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD
2. UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZARZĄDU
3. WOLNE WNIOSKI
4. ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 

Zarząd STKZD

ZNASZLI TEN KRAJ

U W A G A !!! U W A G A !!!
Zbliża się termin nadsyłania prac na 
* KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "ZNASZLI TEN KRAJ"
* I DĄBROWSKIE DERBY ARTYSTYCZNE 2016

 

Termin składania prac upływa 10 września 2016r.

Więcej info na str. http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php

 

Z A R A S Z A M Y    I     Z A C H Ę C A M Y    D O     U D Z I A Ł U  

 

Prace na Dąbrowskie Derby Artystyczne 

i Konkurs "Znaszli ten kraj" 

można dostarczyć osobiście do naszej siedziby

w Sosnowcu lub w Będzinie.

 

O terminie dyżurów poinformujemy wkrótce.


Znaszli ten kraj 2016

Znaszli ten kraj 2016

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

OGŁASZA  VIII  EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

“ZNASZLI TEN KRAJ”

 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.

2. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych.

3. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.

4. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Grupy wiekowe: do lat 18/od lat 18 (przy utworach podać grupę wiekową)

Termin składania prac upływa 10 września 2016r.

Prace konkursowe należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 PAŹDZIERNIKA 2016r.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Kategoria literacka:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący  z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętego pejzażu kraju ojczystego.

3. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

4. Utwory należy opatrzyć godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15).

Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.

 

Prace konkursowe wyłącznie w maszynopisie należy nadesłać w 2 egzemplarzach oraz

w wersji elektronicznej adres email  stowarzyszenie_TKZD@op.pl  lub dołączyć na płycie.

 

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów , w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.

 

 

 

Kategoria plastyczna:

 

Malarstwo (w dowolnej technice), obrazy wykonane haftem, fotografia.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć maksymalnie do dwóch prac związanych z tytułem konkursu.

3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach ani też kopie.

Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm.

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15) i metryczką. Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac. Uczestnik może nadesłać tylko jeden  zestaw prac, do których należy dołączyć płytkę CD ze zdjęciami prac  lub przesłać je na adres email stowarzyszenie_TKZD@op.pl. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu - należy przesłać w formacie: jpg, jpeg

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

7. Komisja ma prawo przyznania nagród bez podziału na poszczególne techniki plastyczne.

8. Prace należy odebrać do końca stycznia2017 r.

9. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

10. Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.  Za uszkodzenia wynikłe podczas  transportu organizator nie odpowiada.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1. 1.       Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora do dnia 10.09.2016
  2. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
  4. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

 

 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac oraz posiadają zgodę na prezentowanie prac.

STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnych za spory wynikłe w wyniku przesłanych prac.

 

Stanisława Bień 22.06.2016

Zapraszamy 22.06.2016r. godz.17.00 

 

do Centrum Edukacji i Wychowania

 

Młodzieży KANA ul. Legionów 10

 

na finisaż wystawy Stanisławy Bień 

 

" Sztuka w hafcie zamknięta "

 

Oprawa artystyczna :

 

Krystyna Borkowska

 

Bożena Związek

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,636,131 unikalnych wizyt