Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 41-205 Sosnowiec
ul. Plac Kościuszki 5

tel. 795 422 561
e-mail

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

 

 

 

10-10-2017 r. o godz.17.00

odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków STKZD.

W przypadku braku kworum

drugi termin ustala się na godz. 17.15.

Porządek obrad:

- otwarcie obrad

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności STKZD

za rok 2016

- wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej


- podsumowanie roku artystycznego

- wysłuchanie sprawozdania Prezesa

-zatwierdzenie zmian w statucie

- wybór zarządu

- wolne wnioski

- zakończenie obrad

 

 

 

Zapraszamy

ul. Plac Kościuszki 5, Sosnowiec

sala 207, II p.

 

 

 

 

 
Gorzów zaprasza

 

 

ZAPROSZENIE

 

            Zarząd Robotniczego Stowarzyszenia Twórców  Kultury oraz Miejskie    Centrum Kultury        w Gorzowie Wlkp. zaprasza na XXXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Gorzów Wlkp.-  Garbicz 2017 w dniach  04.11 - 12.11.2017 r. pod honorowym  patronatem: Ministerstwa Kultury                   i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubuskiego oraz Rady Krajowej RSTK. 

       Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie udziału w Interdyscyplinarnych Warsztatach Artystycznych    (tel./fax 95 720 29 11 (prezes: 603 178 481 lub sekretarz: 571243270) oraz                                           o wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej na adres RSTK w Gorzowie Wlkp.  lub                                      e-mailem: kultura@rstk-gorzow.pl   Uczestników Warsztatów oczekujemy  04.11.2017 r. (sobota)                  do godz. 14.00. w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Drzymały 26.

Odpłatność za udział w warsztatach wynosi 270 zł (dwieście siedemdziesiąt zł), które prosimy przekazać do 19.10. 2017. na konto RSTK.

 

       ING BSK S.A. Gorzów Wlkp. Nr.17 1050 1911 1000 0023 0410 5840                                      

z dopiskiem – Warsztaty Artystyczne

Informacja dla uczestników

          Podczas Warsztatów zajęcia w poszczególnych grupach twórczych prowadzić będzie zespół konsultantów.

          Artystów z  sekcji literackiej prosimy o przygotowanie wierszy na konsultacje i imprezy poetyckie przewidziane na Warsztatach oraz przesłanie na adres e-mail RSTK propozycje dwóch- trzech wierszy do programu poetycko-muzycznego, który zostanie zaprezentowany  w kościele 05.11.2017r. oraz 11.11.2017r.

          Plastykom organizatorzy zapewniają blejtram, grunt, olej, terpentynę, szkicownik. Każdy uczestnik pleneru zobowiązany jest wykonać i przekazać jedną pracę organizatorom. Z prac powstałych na Warsztatach zostanie zorganizowana wystawa w dniu 11.11.2017r.                                                   Ponadto będą one  prezentowane wielokrotnie podczas imprez z cyklu „Obrazy – Słowa – Dźwięki” organizowanych przez gorzowskie RSTK. Prosimy o przywiezienie 3-4 miękkich prac  (akwarela, grafika, pastel, itp.)  na konsultacje.       

          Muzycy proszeni są o zabranie na Warsztaty instrumentów muzycznych, tekstów wykonywanych utworów wokalnych, materiału nutowego oraz płyty DEMO.

          Filmowcy i fotograficy na Warsztatach  prezentować będą wybrane ze swojego dorobku artystycznego filmy, miniatury filmowe, fotografie, przywiezione na płycie lub na papierze fotograficznym.

 

          Korespondencję prosimy kierować na adres:   

RSTK

Miejskie Centrum Kultury

ul. Drzymały 26

66-400 Gorzów Wlkp.

                         e-mail: kultura@rstk-gorzow.pl                          

         

Każdy uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych według programu ustalonego przez organizatorów.

 

W imieniu Zarządu RSTK w Gorzowie Wlkp.:

 

Ferdynand Głodzik

Barbara Latoszek

Czesław Ganda

 

Wiceprezes

Skarbnik

Prezes

Wystawa Stanisławy Bień

 

 

Zapraszamy na wystawę Haftu

Stanisławy Bień

29.09.2017 godz. 17.00

Klub Osiedlowy Helikon, Dąbrowa Górnicza

 

 

 


Jolanta Placzyńska - wystawa malarstwa

 

 

 

Konkurs im. Pawła Wróbla

Wiesława Michalska - wernisaż wystawy malarstwa

Plener integracyjny

 

Stowarzyszenie Barwy Śląska w ramach współpracy organizuje plener integracyjny do Korbielowa. Kto chętny? 

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

ZAPROSZENIE

PRZEGLĄD SZTUKI

KONKURS ZNASZLI TEN KRAJ 2017r

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

OGŁASZA  IX  EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

“ZNASZLI TEN KRAJ”

 

TEMATEM PRZEWODNIM KONKURSU JEST  :    " WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA"


 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.

2. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych.

3. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.

4. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Grupy wiekowe: do lat 18/od lat 18 (przy utworach podać grupę wiekową)

Termin składania prac upływa 10 października 2017r.

Prace konkursowe należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2017r.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Kategoria literacka:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący  z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętego pejzażu kraju ojczystego.

3. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

4. Utwory należy opatrzyć godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15).

Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.

 

Prace konkursowe wyłącznie w maszynopisie należy nadesłać w 2 egzemplarzach . 

 

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów , w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.

 

 

 

Kategoria plastyczna:

 

Malarstwo (w dowolnej technice), obrazy wykonane haftem, fotografia.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć maksymalnie do dwóch prac związanych z tytułem konkursu.

3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach ani też kopie.

Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm.

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15). Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac. Uczestnik może nadesłać tylko jeden  zestaw prac, do których należy dołączyć płytkę CD opisaną godłem ze zdjęciami prac. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu - należy przesłać w formacie: jpg,

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

7. Prace należy odebrać do końca stycznia2018 r.

8. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

9. Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.  Za uszkodzenia wynikłe podczas  transportu organizator nie odpowiada.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1.  Prace należy przesłać na adres Organizatora:  Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”. do dnia 10.10.2017r.
  2. Prace można również składać w Bibliotece Prdagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29
  3. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
  5. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

 

 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac oraz posiadają zgodę na prezentowanie prac.

STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnych za spory wynikłe w wyniku przesłanych prac.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,144,225 unikalnych wizyt